Referanser

Nord Norsk Stamfisk Steigen
Nord Norsk Stamfisk Steigen

Fakta

Prosjekt: Industri.
Stamfiskanlegg bestående av industribygg med tilhørende kontor/garderobebygg
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Steigen kommune, Salten i Nordland
Omfang/faser: Detaljprosjektering
Oppdragsgiver: Nord Norsk Stamfisk AS
Størrelse: 3800 m2
Tidsrom: Ferdigstilles i 2015

Les mer >>

Nord Lines Flatholmen
Nord Lines Flatholmen

Fakta

Prosjekt: Industri. Kjølerom, lager.
Fagområde: Elkraft og teletekniske installasjoner
Sted: Flatholmen, Ålesund kommune
Omfang/faser: Utarbeidelse funksjonsbeskrivelse, detaljprosjektering for totaltentreprenør
Oppdragsgiver: Ålesund regionens havnevesen/HENT
Størrelse: ca 8000 m2
Tidsrom:Ferdigstilt 2013

Les mer >>

G.C.Rieber AS
G.C.Rieber AS

Fakta

Prosjekt: Industri. Saltlager
Fagområde: Elkraft og teletekniske installasjoner
Sted: Flatholmen, Ålesund kommune
Omfang/faser: Detaljprosjektering

Oppdragsgiver: Ålesund regionens havnevesen
Størrelse: ca 6000 m2
Tidsrom:Ferdigstilt 2012

Les mer >>

Kleven Verft nye haller
Kleven Verft nye haller

Fakta

Prosjekt: Industri.Nye haller
Fagområde: Elkraft og teletekniske installasjoner
Sted: Ulsteinvik
Omfang/faser: Detaljprosjektering

Oppdragsgiver: Kleven verft AS
Størrelse: ca 7000 m2
Tidsrom:Ferdigstilt 2013

Les mer >>