Referanser

Side 1 av 5 sider (17 referanser) 1 2 3 4 5 
Hotel Union Øye
Hotel Union Øye

Fakta

Prosjekt: Hotell
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Øye
Omfang/faser: Funksjonsbeskrivelse, detaljprosjektering for utførende
Oppdragsgiver: -
Størrelse: -
Tidsrom: Delvis ferdigstilt 2021, resten ferdigstilles 2022

Les mer >>

Hoven Loen
Hoven Loen

Prosjekt: Gondolbane og resturant på fjellet
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Loen
Omfang/faser: Detaljprosjektering, oppfølging
Oppdragsgiver: Hoven Loen AS
Størrelse: -
Tidsrom: Ferdigstilles 2017

Les mer >>

Idungården PIR
Idungården PIR

Fakta

Prosjekt: Kontorbygg
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Ålesund
Omfang/faser: Detaljprosjektering, oppfølging
Oppdragsgiver: 
Størrelse: ca 5000 m2
Tidsrom: Ferdigstilt 2021

Les mer >>

Kunsthallen Ålesund
Kunsthallen Ålesund

Prosjekt: Kunsthall
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Ålesund
Omfang/faser: Detaljprosjektering, oppfølging
Oppdragsgiver: Stiftelsen Kjell Holm
Størrelse:

Les mer >>