tilstandsanalyse

 

  • skadetakst for forsikringsselskap
  • tilstandsanalyse i forbindelse med salg
  • generell tilstandsanalyse av elanlegg for private og offentlig byggherre