Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Belysning

Vi har spesialtkompetanse innen belysningsplanlegging. Vi utarbeider lyskonsept og detaljplanlegging av belysningsanlegg.

  • lyskonsept
  • lysberegninger, ev. prøvemontasjer
  • detaljprosjektering, tegninger og tekniske beskrivelser med produktspesifikke opplysninger