Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Strategi

Visjon:

  • Lokal kompetanse som dekker markedets behov.

Verdier:

  • Kvalitet
  • Innovativ planlegging
  • Service
  • Tilgjenglighet