Kongensgt. 25

6002 Ålesund

BIM

BIM, BygningsInformasjonsModellering er en digital 3D modell som er utvidet til å inneholde relevant informasjon i et byggeprosjekt. Informasjonen omfatter fysisk utforming og arkitektur, og like viktig;  informasjon om tekniske systemer og  utstyr, kvalitetsinformasjon, innredninger, rom og arealinformasjon osv.

Modellen gir deg mulighet til å visualisere design og funksjonalitet, til å ta beslutninger tidlig om sentrale forhold i ditt prosjekt, og til å forbedre kvaliteter før endelig beslutning om byggestart er tatt og bygging igangsatt. I byggeperioden reduseres feil og risiko, totale kostnader går ned og byggetiden og de finansielle kostnadene kan reduseres betydelig. Modellen og informasjonen i modellen overføres til drifts- og forvaltningsfasen og øker i stor grad muligheten for en effektiv forvaltning av ditt prosjekt.

Nesten alle nye prosjekter i dag er BIM prosjekter. Vi bruket Revit og Naviate som verktøy.