Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Kompetanse

Vår målsetning har hele tiden vært at firmaet skal ha en kompetanse som dekker markedets behov. Kompetansen er fordelt på fem medarbeidere, som til sammen representerer lang og allsidig erfaring.

Hver enkelt medarbeider har allsidig kompetanse og egne spesialfelt. Dette gjør at vi utfyller hverandre på en slik måte at firmaet totalt sett er i stand til å takle de utfordringene vi står ovenfor.

Grunnlaget for vår virksomhet er bygget på at kundens behov skal stå i sentrum.
Vi tilbyr våre oppdragsgivere:

  • Rådgivning som er mest mulig lønnsom for oppdragsgiveren
  • Høy kvalitet på prosjekteringen
  • Innovativ planlegging med hensyn på teknologi og design