Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Tilstandsanalyse

  • skadetakst for forsikringsselskap
  • tilstandsanalyse i forbindelse med salg
  • generell tilstandsanalyse av elanlegg for private og offentlig byggherre