Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Alnes besøkssenter og kulturbygg

Alnes besøkssenter og kulturbygg

Prosjekt: Besøkssenter og kulturbygg
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Alnes
Omfang/faser: Forprosjekt,detaljprosjekt
Oppdragsgiver: Giske kommune
Størrelse: ca 1500 m2
Tidsrom: Ferdigstilles 2016