Kongensgt. 25

6002 Ålesund

AquaGen Profunda

AquaGen Profunda

Prosjekt: Fiskeoppdrett
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Barstadvika
Omfang/faser: Detaljprosjektering
Oppdragsgiver: Artec Aqua
Størrelse: –
Tidsrom: –