Kongensgt. 25

6002 Ålesund

G.C.Rieber AS

G.C.Rieber AS

Fakta

Prosjekt: Industri. Saltlager
Fagområde: Elkraft og teletekniske installasjoner
Sted: Flatholmen, Ålesund kommune
Omfang/faser: Detaljprosjektering
Oppdragsgiver: Ålesund regionens havnevesen
Størrelse: ca 6000 m2
Tidsrom:Ferdigstilt 2012