Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Helsehuset Stella Maris

Helsehuset Stella Maris

Fakta

Prosjekt: Helsehus, Legesenter, Omsorgsenter, Bibliotek
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Vestnes
Omfang/faser: Forprosjekt,detaljprosjekt
Oppdragsgiver: Vestnes kommune
Størrelse: ca 9200 m2
Tidsrom: Ferdigstilt 2020