Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Hofseth Aqua Tafjord

Hofseth Aqua Tafjord

Prosjekt: Fiskeoppdrett
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Tafjord
Omfang/faser: Detaljprosjektering
Oppdragsgiver: Artec Aqua AS
Størrelse: –
Tidsrom: –