Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Høgskule i Ålesund (Fogdegården)

Høgskule i Ålesund (Fogdegården)

Fakta

Prosjekt: Laboratoriebygg
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Ålesund
Omfang/faser: Detaljprosjektering
Oppdragsgiver: Statsbygg
Størrelse: 3700 m2
Tidsrom: Ferdigstilt 2012