Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Hotel Union Øye

Hotel Union Øye

Fakta

Prosjekt: Hotell
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Øye
Omfang/faser: Funksjonsbeskrivelse, detaljprosjektering for utførende
Oppdragsgiver: –
Størrelse: –
Tidsrom: Delvis ferdigstilt 2021, resten ferdigstilles 2022