Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Hoven Loen

Hoven Loen

Prosjekt: Gondolbane og resturant på fjellet
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Loen
Omfang/faser: Detaljprosjektering, oppfølging
Oppdragsgiver: Hoven Loen AS
Størrelse: –
Tidsrom: Ferdigstilles 2017