Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Idungården PIR

Idungården PIR

Fakta

Prosjekt: Kontorbygg
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Ålesund
Omfang/faser: Detaljprosjektering, oppfølging
Oppdragsgiver:
Størrelse: ca 5000 m2
Tidsrom: Ferdigstilt 2021