Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Kunsthallen Ålesund

Kunsthallen Ålesund

Prosjekt: Kunshall
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Ålesund
Omfang/faser: Detaljprosjektering, oppfølging
Oppdragsgiver: Stiftelsen Kjell Holm
Størrelse: