Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Nord Lines Flatholmen

Nord Lines Flatholmen

Fakta

Prosjekt: Industri. Kjølerom, lager.
Fagområde: Elkraft og teletekniske installasjoner
Sted: Flatholmen, Ålesund kommune
Omfang/faser: Utarbeidelse funksjonsbeskrivelse, detaljprosjektering for totaltentreprenør
Oppdragsgiver: Ålesund regionens havnevesen/HENT
Størrelse: ca 8000 m2
Tidsrom:Ferdigstilt 2013