Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Nord Norsk Stamfisk Steigen

Nord Norsk Stamfisk Steigen

Fakta

Prosjekt: Industri.
Stamfiskanlegg bestående av industribygg med tilhørende kontor/garderobebygg
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Steigen kommune, Salten i Nordland
Omfang/faser: Detaljprosjektering
Oppdragsgiver: Nord Norsk Stamfisk AS
Størrelse: 3800 m2
Tidsrom: Ferdigstilles i 2015