Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Omsorgssenter Giske

Omsorgssenter Giske

Fakta

Prosjekt: Omsorgssenter
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted:Giske
Omfang/faser: Forprosjekt,detaljprosjekt
Oppdragsgiver: Giske kommune
Størrelse: ca 5000 m2
Tidsrom: Ferdigstilt 2008