Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Romsdalsgondolen

Romsdalsgondolen

Prosjekt: Besøkssenter, Restaurant
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Åndalsnes
Omfang/faser: Forprosjekt,detaljprosjekt
Oppdragsgiver: –
Størrelse: –
Tidsrom: Ferdigstillt 2021