Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Samfjordgårdene

Samfjordgårdene

Fakta

Prosjekt: Bolig prosjekt, 4 blokker
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Brattvåg
Omfang/faser: Detaljprosjektering
Oppdragsgiver: Samfjord Eiendom
Størrelse: 64 leiligheter
Tidsrom:Ferdigstilt 2009