Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Silver Seed

Silver Seed

Prosjekt: Industri
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Mølnarodden
Omfang/faser: Detaljprosjekt
Oppdragsgiver: Artec Aqua
Størrelse: –
Tidsrom: Ferdigstilt 2020