Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Skansekaia

Skansekaia

Fakta

Prosjekt: Kontorbygg
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Ålesund
Omfang/faser: Forprosjekt,detaljprosjekt
Oppdragsgiver: Skansekaia utvikling AS,HENT/EL 24
Størrelse: 22000 m2
Tidsrom:2011-2016