Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Skjåk vidergående skole

Skjåk vidergående skole

Prosjekt: Rehabilitering og nybygg
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Skjåk
Omfang/faser: Forprosjekt, detaljprosjektering, oppfølging
Oppdragsgiver: –
Størrelse: –