Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Stranda ungdomsskule

Stranda ungdomsskule

Fakta

Prosjekt: Ungdomsskole
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Stranda
Omfang/faser: Detaljprosjekt
Oppdragsgiver:Stranda kommune
Størrelse: 4000 m2
Tidsrom: Ferdigstilt 2011