Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Tussa datahall

Tussa datahall

Fakta

Prosjekt: Datasenter
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Ørsta
Omfang/faser: Forprosjekt,detaljprosjekt
Oppdragsgiver: Tussa
Størrelse: ca 500 m2
Tidsrom: Ferdigstilles 2015