Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Ulstein Brannstasjon

Ulstein Brannstasjon

Prosjekt: Brannstasjon
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Ulsteinvik
Omfang/faser: Detaljprosjektering for utførende
Oppdragsgiver: Elcontact AS
Størrelse: ca 1100 m2
Tidsrom: –