Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Vard Electro AS

Vard Electro AS

Prosjekt: Kontorbygg Vard Electro
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted: Tennfjord
Omfang/faser: Detaljprosjektering, oppfølging
Oppdragsgiver: Vard Electro
Størrelse: ca 5200 m2
Tidsrom: Ferdigstilles 2016