Kongensgt. 25

6002 Ålesund

Vikenco Rindarøy

Vikenco Rindarøy

Fakta

Prosjekt: Lakseslakteri
Fagområde: Elkraft, heis og teletekniske installasjoner
Sted:Rindarøy
Omfang/faser: Detaljprosjektering, oppfølging
Oppdragsgiver: –
Størrelse: ca 16000 m2
Tidsrom: Ferdigstilt 2021